• header nieuws

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid
07-09-2023

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds uitgebreid. Vanaf 5 september kan EIA worden aangevraagd voor investeringen waarvoor subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw is verleend. Ook voor investeringen in warmte- en/of koudenetten en in CO2-afvang voor permanente opslag kan EIA worden aangevraagd.

De uitbreiding van de lijst geldt met terugwerkende kracht ook voor investeringen vanaf 1 januari 2023. Bedrijven, die tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023 in de betreffende technieken hebben geïnvesteerd, kunnen deze investeringen melden tot maximaal drie maanden na 5 september 2023.


Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11-04-2024 – De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan … Lees verder...

Fiscale migratie: waar is thuis?

11-04-2024 – Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de … Lees verder...

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11-04-2024 – De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de … Lees verder...

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11-04-2024 – Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de privé-agenda‚Äôs van de … Lees verder...

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

11-04-2024 – Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een kavelruil. De … Lees verder...

Regelgeving scheuren grasland

11-04-2024 – Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, … Lees verder...

Verblijfkosten internationaal transport

04-04-2024 – Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag aan … Lees verder...

Omvang terbeschikkingstelling

04-04-2024 – De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige … Lees verder...

Supermarktsaga: een rammelende kas

04-04-2024 – Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar … Lees verder...

Fiscaal kat-en-muisspel

04-04-2024 – Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse bankrekeningen … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01