• header nieuws

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce
16-11-2023

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op afstand binnen de EU te vergemakkelijken. Door gebreken in de dienstverlening van verschillende lidstaten lopen ondernemers het risico ten onrechte een verzuimboete opgelegd te krijgen. Met uitzondering van Finland leggen andere EU-lidstaten geen betaalverzuimboetes op. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat Nederland tot 1 juni 2024 geen betaalverzuimboetes op zal leggen aan ondernemers die deelnemen aan de regeling EU btw e-Commerce. Opgelegde betaalverzuimboetes worden teruggedraaid. De Belastingdienst zal bezwaren tegen opgelegde betaalverzuimboetes gegrond verklaren. Wel legt de Belastingdienst naheffingsaanslagen op bij een betaalverzuim.

De datum van 1 juni 2024 hangt samen met de vervanging van de huidige tijdelijke voorziening door een structurele voorziening per die datum. Binnen de tijdelijke voorziening verwerkt de Belastingdienst aangiften handmatig. Pas na een half jaar kan de Belastingdienst vaststellen of er tijdig en volledig is betaald vanwege de matige kwaliteit van door andere EU-lidstaten aangeleverde gegevens.


COLUMN: IJSJES, SALALMI, CHOCOLADETAART & LOLLY’S

13-06-2024 – Toen George W. Bush tijdens zijn gouverneurschap van Texas gevraagd werd naar zijn favoriete kinderboek luidde het … Lees verder...

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13-06-2024 – Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste … Lees verder...

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13-06-2024 – De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de … Lees verder...

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13-06-2024 – De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is … Lees verder...

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

06-06-2024 – De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur te … Lees verder...

Levering verhuurd pand

06-06-2024 – De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van … Lees verder...

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

06-06-2024 – Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers … Lees verder...

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

06-06-2024 – Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De … Lees verder...

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

06-06-2024 – De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet … Lees verder...

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

30-05-2024 – De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01