• header nieuws

COLUMN: SCHUTKLEUR
15-11-2023

Van Theo Maassen is de grap dat ‘ie vroeger een pyjama had in de schutkleur van de bank, zodat hij niet opviel als hij om tien uur naar bed moest.  Enigszins vergelijkbaar hiermee is de situatie van de directeur grootaandeelhouder (DGA) ten opzichte van de Belastingdienst. Jarenlang leek het alsof de Belastingdienst niet in de gaten had dat er nog iemand op de bank zat, maar daar lijkt nu verandering in te komen. 

Eerst maar eens uitleggen wat een directeur grootaandeelhouder is: een natuurlijk persoon die ten minste 5% van de aandelen van zijn eigen BV in bezit heeft, het zogeheten aanmerkelijk belang. De DGA staat bij de BV op de loonstaat en de winsten die hij in zijn BV haalt mag hij als dividend aan zichzelf uitkeren tegen 26,9% belasting in box 2. Behalve in speciale gevallen, zoals bij overlijden of verkoop van aandelen, is dat echter geen verplichting.

De DGA kon dus jarenlang geld sparen in zijn eigen BV en de verschuldigde belasting daarover uitstellen. En als hij eens geld nodig had, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een boot of vakantiehuisje, dan leende hij dat geld uit zijn BV, makkelijk zat, geen centje pijn, uiteraard tegen marktconforme voorwaarden.

De Belastingdienst heeft nu twee maatregelen getroffen, die het leven van de DGA er niet prettiger op maken: het lenen vanuit de BV wordt aan banden gelegd en de tarieven in box 2 gaan vanaf 2024 stapsgewijs omhoog. 

Allereerst dat lenen uit de BV: aanstaande 31 december is de eerste peildatum van de Wet Excessief Lenen: heeft een DGA voor meer dan € 700.000 aan zichzelf uitgeleend of als rekening-courantschuld openstaan dan zal hij over het meerdere in zijn belastingaangifte 2023 26,9% box 2-belasting verschuldigd zijn. Kleine troost: schulden bestemd voor de eigen woning tellen niet mee. 

Dan de tarieven 2024: voor het eerst zal er in box 2 gebruik worden gemaakt van twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het meerdere. Dat betekent dat als een DGA verplicht is om in één keer af te rekenen, hij dus vanaf volgend jaar aanmerkelijk meer belasting gaat betalen dan nu het geval is. 

En als het daar bij zou blijven, maar nee: de vrijheid van de DGA om zelf zijn salaris te bepalen is verder ingeperkt en de box 3-tarieven worden steeds hoger. De bankzitter in schutkleur wordt hard gestraft voor de jarenlange onoplettendheid van de Belastingdienst. 

Bernd Verleg


Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-11-2023 – De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft … Lees verder...

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23-11-2023 – De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw … Lees verder...

Premiepercentages 2024

23-11-2023 – De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 … Lees verder...

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

16-11-2023 – De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op afstand binnen de EU te … Lees verder...

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16-11-2023 – Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die … Lees verder...

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16-11-2023 – De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze … Lees verder...

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16-11-2023 – Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van … Lees verder...

COLUMN: SCHUTKLEUR

15-11-2023 – Van Theo Maassen is de grap dat ‘ie vroeger een pyjama had in de schutkleur van de bank, zodat hij niet opviel als hij … Lees verder...

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

09-11-2023 – Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon … Lees verder...

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

09-11-2023 – Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek in de … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01