• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

14-03-2019 – De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het … Lees verder...

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

14-03-2019 – Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen … Lees verder...

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

14-03-2019 – In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de … Lees verder...

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

07-03-2019 – Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele … Lees verder...

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

07-03-2019 – Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal … Lees verder...

Tot 1.000 km is een auto nieuw

07-03-2019 – Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, … Lees verder...

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019 – Bij de beĆ«indiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft … Lees verder...

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geĆÆnformeerd over een vangnetregeling op het … Lees verder...

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019 – De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking … Lees verder...

Forensenbelasting

20-02-2019 – Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01