• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Rendabel maken van vermogen

23-05-2019 – Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen … Lees verder...

Kamervragen belastingheffing van dga

23-05-2019 – In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het … Lees verder...

Heretikettering auto van de zaak

23-05-2019 – Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als … Lees verder...

Aftrek dieetkosten

16-05-2019 – De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als … Lees verder...

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

16-05-2019 – Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en … Lees verder...

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

09-05-2019 – Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor … Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

09-05-2019 – De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter … Lees verder...

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

09-05-2019 – De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door … Lees verder...

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

02-05-2019 – Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer … Lees verder...

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02-05-2019 – De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01