• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Weigering toekenning NOW

04-03-2021 – Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er … Lees verder...

Verhoging maxima TVL

04-03-2021 – De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn … Lees verder...

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

04-03-2021 – De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in … Lees verder...

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

04-03-2021 – De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed … Lees verder...

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25-02-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop … Lees verder...

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25-02-2021 – De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze … Lees verder...

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021 – Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming … Lees verder...

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25-02-2021 – In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking … Lees verder...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW … Lees verder...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021 – Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01