• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019 – De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de … Lees verder...

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019 – Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de … Lees verder...

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019 – Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit … Lees verder...

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019 – In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds … Lees verder...

Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019 – Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als … Lees verder...

Te late inkeer

10-01-2019 – Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een … Lees verder...

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10-01-2019 – Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of … Lees verder...

Winst bij verkoop grond belast

10-01-2019 – Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit … Lees verder...

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04-01-2019 – In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe … Lees verder...

Zwarte lijst laagbelastende landen

04-01-2019 – Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01