• header nieuws

Nieuws

Hieronder ziet u de 10 meest recente nieuwsartikelen. Klik op "lees verder" om het volledige artikel te lezen.
Ook kunt u links in het nieuwsarchief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019 – Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere … Lees verder...

Commissie belastingheffing multinationals

18-07-2019 – De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een … Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18-07-2019 – De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel … Lees verder...

Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-2019 – Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als … Lees verder...

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019 – De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op … Lees verder...

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019 – Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel … Lees verder...

Forfaits in het belastingstelsel

11-07-2019 – De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. … Lees verder...

NHG en flexibel inkomen

04-07-2019 – De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan … Lees verder...

Werken als zelfstandige

04-07-2019 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang … Lees verder...

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-2019 – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01