• header nieuws

Overtollige liquiditeiten onderneming
16-03-2023

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden als hij duurzaam overtollige liquide middelen, die in de onderneming geen functie hebben, tot het ondernemingsvermogen rekent.

De ondernemer mag naast de liquide middelen voor de financiering van de lopende bedrijfsuitgaven en de te verwachten investeringen ook liquide middelen aanhouden ter dekking van risico’s en tot opbouw en instandhouding van reserves. De aard en omvang van de onderneming speelt daarbij een rol. Het is aan de Belastingdienst om aannemelijk te maken dat en tot welk bedrag sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen.

Bij de behandeling van de aangiften IB 2017 en 2018 van een ondernemer heeft de Belastingdienst een groot deel van de in de onderneming aanwezige liquide middelen als overtollig aangemerkt. Over 2017 hield de Belastingdienst rekening met een reservering voor de aanschaf van een auto van € 28.000 bij de bepaling van de hoeveelheid liquide middelen die tot het ondernemingsvermogen zijn gerekend. Voor 2018 heeft de Belastingdienst rekening gehouden met een reservering voor de auto van € 60.000. De overige liquiditeiten zijn aangemerkt als bezitting in box 3. In de procedure voor de rechtbank Den Haag heeft de Belastingdienst gesteld dat over 2017 de reservering voor de auto met € 32.000 verhoogd dient te worden. De rechtbank heeft dat overgenomen. 

Gelet op de omvang van de onderneming, de sinds 2014 dalende omzet en de weinig concrete plannen met betrekking tot toekomstige investeringen is de Belastingdienst naar het oordeel van de rechtbank geslaagd in de bewijslast dat de liquide middelen grotendeels overtollig waren. De ondernemer heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die tot een andere conclusie zouden leiden.


Kamervragen voordelen familiehypotheek

15-02-2024 – De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. … Lees verder...

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

15-02-2024 – Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is aangeworven. Of dat … Lees verder...

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

15-02-2024 – De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde kerstarrest van 24 … Lees verder...

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15-02-2024 – De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 … Lees verder...

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

08-02-2024 – De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde … Lees verder...

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

08-02-2024 – De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is … Lees verder...

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

08-02-2024 – Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele … Lees verder...

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

08-02-2024 – Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een kapitaalverstrekking wordt … Lees verder...

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

01-02-2024 – Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorie├źn: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor … Lees verder...

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

01-02-2024 – Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen … Lees verder...

Newsfeed Search


Contact

Emopad 70
5663 PB Geldrop
Postbus 58
5660 AB Geldrop
Tel. (040) 285 89 00
E-mail: info@jvandewinkel.nl
KvK: 17126238
BTW: NL.8088.61.670.B.01